Công ty TNHH công nghệ Liêu Ninh EO

Liêu Ninh EO Technology Co., Ltd. là một công ty tư nhân chạy có nguồn gốc từ công ty mẹ EO xuất khẩu trong năm 2002. Nhóm là một sản xuất công nghiệp chuyên nghiệp và đa dạng ở Thẩm Dương, Sơn Đông, Quảng Đông vv. Do đó, chúng tôi đang tìm kiếm để cung cấp một dịch vụ cho khách hàng. Bởi vì chúng tôi kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản xuất và chỉ có thể cung cấp giá cả cạnh tranh. Hy vọng cả bạn và tôi có một hợp tác tuyệt vời.

 

Liên hệ với chúng tôi

Công ty TNHH công nghệ EO Liaoning

Địa chỉ: Second Floor, No.29 Shiyiwei Road, Heping

Liaoning Shenyang.

 EO văn phòng


Đám đông văn phòng: +8618002480485


Văn phòng điện thoại: + 86-024-31140175


Số Fax văn phòng: + 86-024-22845391


Email: info@eoexport.com